Om oss

Vi på Svenska Rivexperten AB utför all form av rivning och håltagning. Allt från rivning av hela byggnader till att borra enstaka hål. Med en fantastisk personal, moderna maskiner, lång erfarenhet och stort kunnande törs vi säga att inga jobb är för svåra.

Vår målsättning är att vara:

  • Kostnadseffektiva      Vi ska välja rätt utrustning, personal och tillvägagångssätt vid alla arbeten.
  • Tillgängliga                 I dagsläget är vi 14 anställda vilket medför att vi kan vara till hjälp tämligen omgående.
  • Renliga                       Håltagning behöver inte betyda smutsigt och dammigt, låt oss bevisa det!
  • Kunniga                      Vi har de utbildningar, intyg och erfarenhet som arbetet kräver, t ex. Heta arbeten,                                                 liftutbildning, truckkort osv. 
  • Sopsortering              Vi är väldigt noga med att alla våra rivningsmassor blir sorterade efter bästa förmåga.