Tjänster

Ett axplock av de tjänster vi erbjuder är:

  • Kärnborrning – Borrning i väggar, golv och tak.
  • Väggsågning – Sågning för nya dörröppningar, breddningar, fönsteröppningar osv.
  • Golvsågning – Sågning av rännor i golv för nya avlopp, sänkning av golv osv.
  • Wiresågning – Här sätter bara fantasin gränser. Med wire går det t ex att såga loss ett fundament från ett golv där inga sågklingor når igenom. Såga runda hål där traditionella borrar är för små. Dessutom går det att såga nästan vilka former som helst på öppningar.
  • Robotbilning/klippning – Vi har robotar i varierande storlekar. Alla går på el och går därav att använda inomhus. Med dessa maskiner kan vi bila, klippa med sax och gräva.
  • Totalrivning – Rivning av hela eller delar av byggnader.
  • Selektiv rivning – Rivning av trä, gips osv.